Algemene Voorwaarden

                                                         

Dit is de verkorte versie van de Algemene Voorwaarden van Aquarion.
Het maken van een afspraak met de eigenaar van Aquarion betekent akkoord gaan met de volgende voorwaarden.

  1. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Beide partijen komen overeen afspraken te verzetten in geval van virusinfecties, zoals griep.
  2. Bij annulering binnen 48 uur wordt het eerste uur van de sessie in rekening gebracht.
  3. Betaling van een consult/intakegesprek geschiedt vooraf per factuur of direct na afloop, bij voorkeur per pin.
  4. Betaling van een traject (na een of twee intakes) geschiedt bij aanvang van dat traject, binnen 14 dagen na ondertekening van Aquarions overeenkomst en goedkeuring van de factuur door de cliënt; bij de overeenkomst zijn tevens twee aanhangende verklaringen door de cliënt voor gezien te paraferen (over eigen gezondheid en omgang met coaches).
  5. Persoonsgegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld en professioneel volgens de huidige AVG/Privacy Wet digitaal op een beveiligde site opgeslagen. Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt worden deze door Aquarion nooit aan derden verstrekt, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Bescherming van persoonsgegevens van zowel cliënt betrokken coaches wordt wederzijds in acht genomen, evenals correct gedrag en respectvolle omgang. Lees hier de Privacy verklaring van Aquarion.
  6. De eigenaar van Aquarion kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke of psychische schade of letsel door de cliënt opgelopen tijdens enige ontmoeting, live of via internet.
  7. Met de eigenaar van Aquarion gesloten overeenkomsten leiden voor haar/hem tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij deze eigenaar gehouden is haar/zijn verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van haar/hem verlangd kan worden.
  8. Aquarion lost eventuele geschillen zoveel als mogelijk is zelf op; indien dit toch onmogelijk blijkt te zijn, is Nederlands Recht van toepassing. De rechter in Utrecht is exclusief bevoegd.

 

Uitgebreidere Algemene Voorwaarden die samengaan met een schriftelijke overeenkomst zijn op te vragen.