Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Aquarion, vanaf het eerste contact met een cliënt (in spe).

Het maken van een afspraak met de eigenaar of plaatsvervanger van Aquarion betekent akkoord gaan met de volgende voorwaarden.

Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Beide partijen komen overeen afspraken te verzetten in geval van virusinfecties, zoals griep, Covid19, etc.

Lees hier het Covid19 Protocol

Bij annulering van een intakegesprek binnen 48 uur wordt het eerste uur van de sessie in rekening gebracht, gebaseerd op € 100 per uur.

Betaling van een consult/intakegesprek geschiedt bij voorkeur vooraf per factuur. Bij een speciale aanbieding is dat altijd het geval, eventueel via iDeal of Paypal, vanwege de snelheid van handelen. 

Betaling van een traject -na intakes- geschiedt bij aanvang van dat traject, binnen 14 dagen na wederzijdse ondertekening van Aquarions Overeenkomst en bijbehorende betalingsvoorwaarden en goedkeuring van de factuur door de cliënt; bij de overeenkomst zijn tevens twee aanhangende verklaringen door de cliënt voor gezien te paraferen, over eigen gezondheid en omgang tussen coach en cliënt (Codes of Conduct).

Persoonsgegevens van de cliënt worden door alle coaches die samenwerken met de eigenaar van Aquarion als team vertrouwelijk behandeld en professioneel volgens de huidige AVG/Privacy Wet digitaal op een beveiligde site opgeslagen. Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt worden deze door Aquarion nooit aan derden verstrekt, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Bescherming van persoonsgegevens van zowel cliënt als betrokken coaches wordt wederzijds in acht genomen, evenals correct gedrag en respectvolle omgang.

Lees hier de Privacyverklaring

Met de eigenaar van Aquarion gesloten overeenkomsten leiden voor haar/hem tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij deze eigenaar gehouden is haar/zijn verplichtingen zodanig na te komen als, naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen, van haar/hem verlangd kan worden.

De eigenaar van Aquarion kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke of psychische schade of letsel door de cliënt opgelopen tijdens enige ontmoeting, live of via internet.

Bij eventuele klachten van de coachee over het traject, over de coach of omgekeerd, volgt pauzering, verandering van coach, of afscheid nemen.

Aquarion lost eventuele geschillen zoveel als mogelijk is zelf op; indien dit toch onmogelijk blijkt te zijn, is Nederlands Recht van toepassing. De rechter in Utrecht is exclusief bevoegd.

Lees hier Aquarions Code of Conduct