Algemene Voorwaarden

Dit is de verkorte versie van de Algemene Voorwaarden van Aquarion

  1. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering binnen 48 uur wordt het eerste uur van de sessie in rekening gebracht.
  2. Voor particulieren geschiedt betaling contant na afloop van een consult/intake/sessie.
  3. Betaling van een traject (na een of twee intakes) geschiedt direct bij aanvang van dat traject, binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst en ontvangst van de factuur; bij de overeenkomst zijn twee aanhangende verklaringen voor akkoord te tekenen (over gezondheid en omgang met coaches).
  4. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, geheel volgens de nieuwe AVG/Privacy Wet. Zonder je schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Bescherming van je persoonsgegevens en bescherming van de betrokken coaches wordt wederzijds in acht genomen, evenals correct gedrag, zorgvuldige, professionele verslaglegging en respectvolle omgang. Lees hier de Privacy verklaring van Aquarion.
  5. Aquarion kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke of psychische schade of letsel opgelopen tijdens een sessie.
  6. Met Aquarion gesloten overeenkomsten leiden voor Aquarion tot een een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Aquarion gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Aquarion verlangd kan worden.
  7. Aquarion lost eventuele geschillen zoveel als mogelijk is zelf op. Indien dit onmogelijk is, is Nederlands Recht van toepassing. De rechter in Utrecht is exclusief bevoegd.
  8. Inschrijving en het maken van een afspraak betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.

Uitgebreidere Algemene Voorwaarden die samengaan met de overeenkomst zijn op te vragen.