Coachingsdriehoek, achtergrond informatie 

Do's
Aquarion biedt alleen trajecten aan waarbij de coachee weet met meerdere coaches te maken te krijgen die door de trajectbegeleider worden ingezet en gesuperviseerd. Dit is de zogenaamde coach/coachee/begeleider-driehoek.

Coaches hebben daarnaast een eigen supervisor, buiten Aquarion. 

Don’ts:
Uit mijn voorkeur voor samenwerking valt wellicht af te lezen dat ik situaties ronduit ongezond en zelfs beschadigend kan vinden voor de coachee indien een en dezelfde coach met een coachee werkt, dus zonder achtergrondoverleg, inter- of supervisie.

De coach wil dan meestal teveel rollen spelen (moeder/vader, vriend/ vriendin, partner), soms zelfs binnen een enkele sessie. Dit  kan bij de coachee grote verwarring oproepen; verwarring die onopgemerkt kan voortduren tot na beëindiging van een coachingstraject.

Wie als externe coach alleen wil werken, kan geen doorverwijzingen verwachten van Aquarion.

Wat kan je verwachten als coachee?  
Informeer jezelf hier als je denkt over deelname aan een intimiteitstraject .