Disclaimer

Ondanks dat de Aquarion website en nieuwsbrief met veel zorg worden gemaakt, kan het toch voorkomen dat er fouten in staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiende uit deze fouten kan Aquarion niet ter verantwoording worden geroepen. Voor de informatie op websites van derden waarheen Aquarion verwijst, geldt dat Aquarion niet aansprakelijk is voor de inhoud, noch voor schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan.