Laatbloeiers

Er zijn laatbloeiers die op bepaalde momenten erg verlegen raken en volkomen dichtklappen wanneer

  • ze kennis zouden kunnen maken met een leuk persoon en ze de ene voet niet voor de ander krijgen

  • een ander interesse toont, amoureus of niet, als ze het al opmerken

  • er iets van hen verwacht wordt, wat toch nooit geleverd kan worden

  • de aandacht op hen gericht wordt en onvermijdelijk de gedachte opkomt daardoor anderen te storen of te hinderen, te vervelen, te benadelen

  • het esthetisch geweten onder druk komt te staan (denk aan moppen over seksuele onbekwaamheid of seksslavernij)

  • een gezelschap te bekend is of juist te onbekend

  • de kans op vrijen plotseling opdoemt zonder de nodige ervaringen

  • de kans bestaat dat het doopceel over hun laatbloei gelicht en rond gebazuind wordt, waardoor zij totaal door de mand zullen vallen, voor gek zullen staan, afgebrand raken, verre van perfect blijken te zijn

  • zij dan onherroepelijk altijd en overal bespot zullen worden.

Laatbloeiers zullen deze situaties vermijden, zullen stilvallen en zich steeds weer terugtrekken in de eigen ‘veilige’ omgeving die het minste pijn veroorzaakt. Totdat ….. de natuur weer roept; de natuur van aanhaken bij een ander (zaadje bij eitje, bijen naar bloemen). De natuur van delen, smelten, opbouwen, genieten van goede herinneringen, van het nu en van dat wat nog komt. De natuur die er het meest toe doet in ons leven en die dan weer pijnlijk aanvoelt omdat niet alles beleefd kon worden.

Volwassen laatbloeiers in de liefde en in het seksuele spel kennen de omhelzingen en strelingen die leiden tot intimiteit al zo’n 10, 20, 30, soms 60 jaar niet (meer). Het lichaam, met name de huid kan verdord, uitgedroogd of geïrriteerd geraakt zijn en het brein maakt overuren, is onrustig. Een baby die niet wordt aangeraakt zou na een paar maanden sterven. De volwassen mens kan het leven echter wel wat rekken met afleiding, overwerken en een zelfgekozen isolement.

Wil je het indrukwekkende verhaal van een laatbloeiende man lezen?  Lees hier verder.