Specialisatie coach

Specialisatie tot coach bij Aquarion is ontstaan uit de gestaag groeiende vraag vanuit coaches en andere begeleiders naar zelfstandig coachschap op lijfelijk, intiem-seksueel gebied (m/v). Deze coaches richten zich natuurlijk graag op professionals die bewezen hebben succesvol te zijn en waarin zij daadkrachtig liefdevol kunnen investeren op hoog niveau. Aquarion valt dan direct op met haar decennialange praktijkervaring in dit specialisme en met haar verschillende coachprofielen*.

Het voordeel van specialisatie op persoonlijke basis (t.o.v. groepsopleiding) is dat talent en profiel snel worden herkend en ingezet wanneer de aankomend coach en ik elkaar vaak persoonlijk spreken en uitwisselen. De ervaring leert dat deze vorm van opleiding bijzonder goed werkt en gewaardeerd wordt door alle betrokkenen. De kosten van de opleiding worden gespreid middels een formule die in een overeenkomst is vastgelegd, waarin meerdere zaken worden geregeld.

Het delen van gemeenschappelijk ervaringen en kennis is gewenst. Op gezette tijden zullen daarom clinics worden aangeboden, in samenwerking met experts die daarvoor geselecteerd zijn. Alleen coaches in specialisatie kunnen zich daarvoor aanmelden. Supervisie regelt de coach in spe zelf met door mij aanvaarde professionals.

Wil je -als coach of therapeut- meer weten, stuur me dan je c.v. met relevante opleidingen en werk- en persoonlijke ervaringen die al richting lijflijk-affectieve intimiteit gaan. Zonder dat heeft het weinig zin te reflecteren. Heb je geen aantoonbare leerschool  op seksueel gebied, gelieve dan niet te reageren. Na lezing zal ik besluiten om je al dan niet uit te nodigen voor een (of meerdere) intake-gesprek(ken). De bedoeling is om inzicht te verkrijgen of het beroep van Intimiteitspartner je inderdaad zou liggen, welk profiel je zou willen ontwikkelen en wat het cliënten, ons als beroepsgroep en de maatschappij zou brengen. Aan deze gesprekken zijn kosten verbonden.

*Na enige tijd kan gekozen worden uit verschillende coachprofielen: intimiteitscoach (surrogaatpartner), inwijder/-ster, eerste danscontact, bezoekend aan huis, buddy, etc.

Wil je mijn werk en interesses samengevat nog even zien?   Kijk dan hier.