Begeleiding

Aquarion werkt in een driehoeksvorm (coach/coachee/trajectbegeleider). Daarbij is het de goede gewoonte dat de betrokken coaches onderling informatie uitwisselen, ter voorkoming van overlap en tijdsverlies en om de veiligheid voor alle betrokkenen te waarborgen. De hoodcoach zoekt de passende coach bij iedere coachee en is de uiteindelijke verantwoordelijke voor het gehele traject. Een coach kan niet iemand van buitenaf zijn, gezien de privacy en het voor anderen onbekende specialisme. Het belang van de coachee is altijd de richtlijn.

Waar wil hij of zij heen? 
Een coachee die met Aquarion werkt, bezoekt meerdere coaches die elk een aparte rol op zich nemen, soms parallel aan elkaar, dan weer opvolgend. Voor een goed verloop van het proces is de trajectbegeleiding hierbij van het grootste belang. De betreffende rollen zijn voor toenadering, rolpatronen, eerste en intiemere aanrakingen, seksuele voorlichting, datingadviezen.

Met behulp van wie?
Bij Aquariontrajecten hoort ook coaching van iemand van hetzelfde geslacht, dus worden mannen in contact gebracht met een mannelijke coach en vrouwen met een vrouwelijke, naast degene (resp. v/m) met wie ze het intiemere gedeelte zijn aangegaan. De gunstige effecten hiervan en de tijdswinst voor de coachee laten zich veelvuldig horen en lezen. Daarbij gaan wij ervan uit dat een coachee gebaat is bij het consulteren van meerdere coaches vanwege de hoeveelheid ontmoetingen. Kennismakingen op sociaal niveau worden gemakkelijker omdat de coachee in de tussentijd gewend is geraakt aan ‘gezien’ worden;  je kunt zeggen dat hij of zij deze ontwikkeling al doende meepakt.

Extra’s
Wij kennen gelukkig ook de nodige ‘speelvelden’ waar een coachee zich verder kan bekwamen in openheid en al dan niet romantische ontmoetingen, op een veilige manier. En daarbij adviseert iedere coach zoveel als mogelijk is de coachee kennis te maken met passende ontmoetmogelijkheden in de eigen omgeving.

Don’ts:
Uit mijn voorkeur voor samenwerking valt wellicht af te lezen dat ik situaties ronduit ongezond en zelfs beschadigend kan vinden voor de coachee indien een coach alleen werkt, dus zonder onderling overleg, inter- of supervisie. De coach wil dan vaak zelf teveel rollen spelen (moeder/vader, vriend/ vriendin, partner), soms zelfs binnen een enkele sessie, wat bij de coachee grote verwarring kan oproepen; verwarring die onopgemerkt kan voortduren tot na beëindiging van een coachingstraject. Wie als externe coach alleen wil werken, kan geen doorverwijzingen verwachten van Aquarion.

Wat kan je verwachten als coachee?   Informeer jezelf hier over deelname aan een intimiteitstraject.