Begeleiding

Aquarion werkt met procesbegeleiding. In de coach/coachee/begeleider-driehoek. wisselen de betrokken coaches onderling informatie uit om overlap en tijdsverlies te voorkomen en om de veiligheid voor alle betrokkenen te waarborgen. Ik zoek de passende coach bij iedere coachee en ben zelf deze begeleider (dit kan niet iemand van buitenaf zijn, gezien de privacy en het voor anderen onbekende specialisme). Het belang van de coachee staat altijd voorop.

Een coachee die met Aquarion werkt, bezoekt meerdere coaches die elk een aparte rol op zich nemen, soms parallel aan elkaar, dan weer opvolgend. Voor een goed verloop van het proces is de begeleiding  ontworpen.

Bij Aquariontrajecten hoort ook coaching van iemand van hetzelfde geslacht, dus worden mannen in contact gebracht met een mannelijke coach en vrouwen met een vrouwelijke, naast degene (resp. v/m) met wie ze het intiemere gedeelte zijn aangegaan. Dit is standaard. De gunstige effecten hiervan en de tijdswinst voor de coachee laten zich veelvuldig horen en lezen.

Daarbij gaan wij ervan uit dat een coachee gebaat is bij het consulteren van meerdere coaches vanwege de hoeveelheid ontmoetingen. Kennismakingen op sociaal niveau worden gemakkelijker omdat de coachee in de tussentijd gewend is geraakt aan ‘gezien’ worden. Je kunt zeggen dat hij of zij deze ontwikkeling al doende meepakt.

Ik ken gelukkig ook de nodige ‘speelvelden’ waar een coachee zich verder kan bekwamen in openheid en al dan niet romantische ontmoetingen, op een veilige manier. En daarbij adviseert iedere coach zoveel als mogelijk is de coachee kennis te maken met passende ontmoetmogelijkheden in de eigen omgeving.

N.B. Uit mijn liefde voor samenwerking valt wellicht af te lezen dat ik situaties ronduit ongezond en zelfs beschadigend kan vinden voor de coachee als een coach alleen werkt, dus zonder onderling overleg, inter- of supervisie. De coach wil dan vaak zelf teveel rollen spelen (moeder/vader, vriend/ vriendin, partner), soms zelfs binnen een sessie, wat bij de coachee grote verwarring kan oproepen; verwarring die onopgemerkt kan voortduren tot na beëindiging van een coachingstraject. Wie als externe coach alleen wil werken, kan geen doorverwijzingen verwachten van Aquarion.

Wat kan je verwachten als coachee?   Informeer jezelf hier over deelname aan een intimiteitstraject.