Visie Missie

Aquarion is een praktijk met een visie:

  • hoogempathische, tedere, intiem-seksuele intelligentie, kennis van het hart, tezamen met gezonde voorbeelden zijn nodig voor een krachtige liefdesrevolutie op Aarde, voor ons en voor onze opvolgers.

De missie van Aquarion is:

  • wereldwijd, zoveel mogelijk mensen bij de schoonheid van intieme liefde betrekken en voor altijd enthousiasmeren, ook zij die achterlopen, te zeer lijden aan verlegenheid, stilgevallen zijn en/of in onveiligheid verkeren

  • onderzoek bevorderen op verfijning van aanraken en geluk 

  • waardevol liefdesgeluk verankeren in de communicatie tussen lichaam en geest, indivueel, in relaties en in de maatschappij

  • vertrouwen herstellen in elkaar en in overvloed aan mogelijkheden.

  • een eerlijke vertegenwoordiger zijn van het respectvolle, mooie en speelse van intieme omgang

  • intimiteitsdocenten en liefdesambassadeurs opleiden, voor hen die na mij/ons komen.

Opdat we weer weten wie we zijn en waar we voor bedoeld zijn.

Opdat we elkaar werkelijk gewaar zijn in nabijheid.

Opdat we met z’n allen genoeg stappen verder komen in onze eigen evolutie, die van de liefde en relaties en die van onze leefgemeenschap op Aarde.

Opdat ons hart zich opent en de liefde overwint.

Wil je je graag tot intimiteitscoach specialiseren en opgeleid worden in het gedachtengoed van Aquarion om vervolgens samen te werken?
Lees dan hier verder.