Wanneer tantra, eerst of naderhand

Ik ben van mening dat het voor laatbloeiers beter is eerst seksueel ingewijd te zijn en minstens een relatie te hebbengehad, alvorens aan tantragroepen deel te nemen. De reden is zowel een ethische als een praktische.

De deelnemer die maagd is en -ouder dan 25-30 jaar- zal in een dergelijke groep niet voor de volle 10% mee kunnen doen, wegens gebrek aan ervaring en inschattingen en gevoelens. Zelfs komt het voor dat het maagdzijn in de groep alsnog langer verborgen wordt gehouden dan hij of zij zelf wenste.

Hierdoor kan deze deelnemer extra pijnen oplopen wat vermeden had kunnen worden. Ik vind het van het grootste belang dat er een duidelijke intake bij tantragroepen zou moeten bestaan. 

De pijnen kunnen groot zijn, zoals extra schaamte voor het geheim van maagdzijn, vermijden van wennen aan aanrakingen, geschokt zijn en blijven, mooi weer spelen waar openheid nodig is. Verzwijgen van zoiets belangrijks slaat terug op alle niveau's van het bestaan. Een depressie  ligt voor de hand, en wordt door de omgeving dan ook niet als seksuele depressie gezien.

Ik spreek uit ervaring. Ik schat in dat suïcidaliteit om deze reden meer dan eens voorkomt.

Wie hierover vrijblijvend van gedachten wil wisselen, is zeer welkom.